سامانه مدیریت درخواست وینا برای عموم مشاغلی که با خرید ، فروش و درخواست در ارتباط هستند ، استفاده می شود.
این سامانه برای بررسی تقاضا و هم چنین برای بهبود کیفیت ارتباط با مشتریان مفید و موثر است.

 
 

مدیریت اجرا وظایف

مدیریت کارمندان ، مشتریان ، فروشندگان و یا خریدارانی که روزانه شما با آن ها سر و کار دارید
 

یکپارچگی قدرتمند اطلاعات

دسترسی به اطلاعات به صورت کاملا دسته بندی شده و مرتب
 

اتوماسیون هوشمند

ارسال و دریافت درخواست افراد با رعایت امنیت
 
 

قابلیت گزارش گیری پویا

مشاهده و بررسی درخواست های ورودی یا ارسالی با روش های مختلف گزارش گیری
 

بهره گیری از روش های نوین

حذف روش های سنتی و کاغذی ارسال درخواست و استفاده از روش های نوین برای افزایش کیفیت و کارایی
 

ذخیره سازی ابری

ذخیره اطلاعات روی سرور ، به صورت متمرکز و بدون نیاز به ذخیره روی دستگاه های شخصی